Ympäristö

Pori Jazzin tehtävänä on kokonaiselämyksen tuottaminen asiakkailleen. Elämyksen ytimenä on taiteellisesti korkeatasoinen jazz- ja rytmimusiikki. Sitä täydentävät festivaalin ainutlaatuiset ulkoiset puitteet ja hyvät oheispalvelut. Pori Jazz haluaa olla edelläkävijä ja trendin luoja sekä johtava festivaali myös ympäristöasioissa.

Toiminta suunnitellaan niin että ympäristöön ja viihtyvyyteen liittyvät kysymykset ratkaistaan yhdessä taiteellisten ja taloudellisten kysymysten kanssa. Festivaalin toteutuksessa pyritään

1. luonnonvarojen säästävään käyttöön,

2. ympäristökuormituksen vähenemiseen sekä

3. jazzvieraiden ja kaupunkilaisten entistä parempaan viihtyvyyteen.

Ympäristö

Pori Jazz on ympäristöasioissa sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja keskittyy toimintaansa liittyviin oleellisimpiin ympäristökysymyksiin. Ympäristötoiminnan runkona on hallintajärjestelmä, jota niin ikään kehitetään jatkuvasti. Seuranta jokaisen festivaalin jälkeen on oleellinen osa järjestelmää.

Pori Jazz noudattaa toimintaansa koskevia ympäristösäännöksiä ja määräyksiä sekä pyrkii suoriutumaan ympäristönsuojelusta paremmin kuin määräysten taso edellyttää. Erityistä huomiota kiinnitetään

1. siisteyteen ja jätehuoltoon,

2. syntyvän jätteen määrän vähentämiseen ja

3. liikenteeseen.

Pori Jazz kehittää liike- ja ympäristötoimintaansa innovatiivisesti Porin kaupungin ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä edellyttää myös yhteistyökumppaneiltaan ja alihankkijoiltaan sitoutumista korkeatasoiseen toimintaan ympäristöasioissa.

Ympäristönsuojelun tavoitteet ja toimenpiteet pyritään sovittamaan kaikkien sidosryhmien vaatimusten ja toivomusten mukaisesti. Festivaalivieraille tarjotaan vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia määräysten ja pakkojen sijaan.

Pori Jazzille on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti, joka on merkki sitoutumisesta festivaalin ympäristöasioiden jatkuvaan kehittämiseen. Tänä vuonna kiinnitämme erityistä huomiota jätehuoltoon sekä liikenteen aiheuttamaan ympäristökuormitukseen. Toteutamme yhteistyössä Lassila & Tikanojan kanssa hiilineutraalin jätehuollon, jossa festivaalin jätehuollosta aiheutuva hiilijalanjälki mitataan ja mitattuja päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia ostetaan pois käytöstä EU:n virallisesta päästökauppajärjestelmästä.

Ympäristövinkit

Lyhyesti

1. Hyödynnä julkista liikennettä.
2. Mieti jo etukäteen, miten voit vähentää jätteiden määrää festivaalilla.
3. Pakkaa omat ruokaeväät mahdollisimman kevyesti ja mieluiten kestoastioihin.
4. Älä roskaa aluetta, vaan vie jätteet aina jäteastiaan – niitä riittää.
5. Lajittele jätteet. Opasteet ja henkilökunta neuvovat lajittelussa.

  • Ravintoloiden yhteydessä on biojäteastiat ruuantähteille.
  • Energiajakeeseen sopivat muun muassa muovit ja pahvit, esimerkiksi kertakäyttöastiat, käsipyyhkeet ja lautasliinat.
  • Kaatopaikkajätettä ovat vain ne jätteet, joita ei voi lajitella bio- tai energiajäteastiaan.

7. Käytä yleisövessoja ja pidä ne siistinä.
8. Ota rennosti ja nauti tunnelmasta: musiikista, ihmisistä ja kesästä.

Pori Jazzin järjestäjiä askarruttavat festivaalin alla vuodesta toiseen samat kysymykset: Viihtyvätkö vieraat? Paistaako aurinko? Pysyykö alue siistinä?

Festivaalikävijän ympäristövinkkien avulla juhlakansa voi tehdä oman osansa tapahtuman onnistumiseksi. Auringonpaisteen osalta sen sijaan voi vain toivoa parasta.

Matka festivaalille
Omat ruokaeväät
Jätteiden lajittelu
Yleisövessat
Ympäristötietämys jakoon
Henkilökunta auttaa
Ilo irti festivaalista