Tule mukaan tekemään kesän parasta festivaalia!

Pori Jazz 2019 -festivaalin toimitsijahaku on käynnistynyt!

Pori Jazzin toimitsijana olet luomassa ainutlaatuista tunnelmaa, pääset kurkistamaan kulisseihin, saat kokemusta festivaalialan tehtävistä, tutustut uusiin ihmisiin, saat festivaalikentän parhaat toimitsijaedut ja koet ainutlaatuisen elämyksen!

Pori Jazz on tunnetaan siitä, että kaikki järjestelyt sujuvat hyvin ja palvelu on ystävällistä sekä ammattitaitoista. Pori Jazzin lähes 400 vapaaehtoistoimitsijalla on tässä tärkeä ja merkittävä osa. Festivaali kestää reilut 10 päivää ja työtä riittää sekä ennen että jälkeen festivaalin, joten kestävyyttä ja pitkää pinnaa tarvitaan. Vaikka työ on vapaaehtoista, odotamme samaa panostusta ja motivaatiota tehtävien hoitamiseen, kuin missä tahansa muissakin työtehtävissä.

Mikäli olet vähintään 18-vuotias, palvelualtis, yhteistyökykyinen, kielitaitoinen ja kiinnostunut liittymään joukkoomme, voit hakea Pori Jazzin vapaaehtoistoimitsijaksi. Tutustu etukäteen alla olevan valikon ryhmäesittelyihin, ja mieti mitkä tehtävät kiinnostavat juuri sinua! Edellytyksenä on, että toimitsija on töissä ainakin kahtena pääkonserttipäivänä. 

Kaikkien toimitsijoiden edellytetään liittyvän toimitsijayhdistykseen festivaalivuodeksi. Yhdistyksen jäseninä toimitsijat saavat festivaalipassin (jolla pääsee konsertteihin silloin, kun ei ole työvuorossa), lämpimän aterian työpäivinä, tarvittaessa koulu/päiväkotimajoituksen, 15 % alennuksen JazzShopin tuotteista, mahdollisuuden ostaa festivaalilippuja jäsenetuhintaan, koulutuksen, työasun ja kiitoskaronkan.

HAE TOIMITSIJAKSI!

Aluevisualisointi

Pori Jazzin aluevisualisoinnin toimitsijat vastaavat tapahtuman ulkoasun ja somistuksen rakentamisesta. Tiimi työskentelee festivaalin näyttävyyden eteen yhdessä festivaalin ilmeestä vastaavan suunnittelijan kanssa. Työ on fyysistä ja antaa laajan näkökulman tapahtuman yleisilmeen tuottamiseen. Työtä tehdään Jazzpuiston ja Kirjurinluodon rakennuspäivinä, pääsääntöisesti 8.-12.7. ja 15.-17.7. sekä purkupäivinä 20.-24.7.

Areenan tuotanto- ja rakennusryhmä

Rakennusryhmässä toimitsijat pääsevät käsiksi tapahtuman pystytykseen ja purkuun käytännön työn kautta. Festivaalialueen sekä -lavojen rakennustyö on pääosin raskasta fyysistä työtä ja pitää sisällään mm. kuorman purkua, tavaroiden liikuttelua, paikoilleen asettelua ja varsinaista rakennustyötä. Rakennustehtävien hoito vaatii tarkkuutta, huolellisuutta, ryhmätyötaitoja sekä halua käyttää työkaluja. Trukki- tai muut työkonekortit ovat plussaa! Työtä tehdään festivaalituotannon ja Areena-tiimin vetäjien johdolla ja päivittäiset tehtävät vaihtelevat rakennusaikataulusta ja eri elementtien pystytysjärjestyksestä johtuen. Rakennusryhmän työvuorot ajoittuvat väleille 13.-17.7. sekä 20.-24.7.

Artistioppaat

Pori Jazzin artistioppaat työskentelevät tapahtuman esiintyjäryhmien sekä tuotantohenkilökunnan apuna. Artistioppaat vastaavat siitä, että esiintyjät sekä heidän edustajansa tuntevat olonsa tervetulleeksi ja ovat tietoisia konserttipäivän kulusta sekä alueen artistipalveluiden saavutettavuudesta. Tehtävän hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa, hyvää vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoa, positiivista asennetta sekä hyvää yhteistyökykyä muun tiimin kanssa. Artistioppaiden esimiehenä toimii artist hospitalitysta vastaava tuottaja ja oppaat työskentelevät pääosin Kirjurinluodon konserttipäivinä 18.-20.7.

Catering

Pori Jazzin catering-ryhmä toimii festivaalin esiintymislavojen yhteydessä. Catering-henkilöstö vastaa esiintyjien sekä tapahtuman henkilökunnan ruokahuollosta sekä artistien takahuonejärjestelyjen toimivuudesta ja yleisestä viihtyvyydestä. Catering-henkilöltä odotetaan tarkkuutta, oma-aloitteisuutta, tiimityötaitoja, englannin kielen taitoa sekä palveluhenkisyyttä. Työkokemus vastaavista tehtävistä sekä hygieniapassi lasketaan eduksi. Työvuorot ajoittuvat pääosin Pori Jazzin pääviikonlopulle 18.-20.7.

Jazz Shop

Jazzpuistoon ja Kirjurinluodon festivaalialueelle rakentuva Jazz Shop toimii tapahtuman virallisena oheistuotemyymälänä. Jazz Shopin toimitsijat avustavat myymälähenkilökuntaa tuotemyynnissä, esillepanossa, asiakaspalvelussa, pakkauksessa sekä myymälän ylläpidossa. Tehtävään valittavilta toimitsijoilta edellytetään asiakaspalveluhenkisyyttä, positiivista asennetta, oma-aloitteisuutta sekä tarkkuutta ja halua työskennellä hetkittäin kiireisessäkin työympäristössä. Työvuorot Jazzpuistossa 12.-20.7. ja Kirjurinluodossa tapahtumapäivinä 18.-20.7.

Kuljetus

Pori Jazz kuljetushenkilöstö vastaa tapahtuman artisti- ja henkilöstökuljetuksista. Ajokokemuksen lisäksi kuskeilta edellytetään palveluhenkisyyttä, kanssamatkustajien huomioimista, kohtuullista englannin kielen taitoa, sujuvasanaisuutta sekä vastuullista liikennekäyttäytymistä. Ajovuorot saattavat venyä yllättävän pitkiksi ja ajo-ohjelmaan saattaa tulla muutoksia matkan varrella. Tehtävät edellyttävät siten kohtuullista fyysistä kuntoa, paineensietokykyä ja jaksamista. Kuljettajat työskentelevät festivaalin kuljetuspäällikön johdolla pääosin Pori Jazzin pääviikonloppuna 18.-21.7. 

Majoitus

Majoituspalveluissa työskentelevät toimitsijat vastaavat Pori Jazzin kotimaisten artistien sekä henkilökunnan majoitusasioista. Työtehtävät vaihtelevat em. ryhmien vastaanotosta ja ohjeistamisesta, patjojen roudaamisesta aina kotimajoituskiintiöiden hallinnointiin sekä käytössä olevien huoneistojen ylläpitoon. Majoitustoimitsijat ovat ahkeria ja tarkkaavaisia asiakaspalvelijoita, jotka jaksavat hymyillä koko tapahtuman ajan 12.-21.7.

Mediapalvelut

Pori Jazz kuvaajat tallentavat festivaalin tapahtumia uutiskäyttöön, festivaalin dokumentointiin sekä sosiaalisen median käyttöön. Heitä johtaa kuvauspäällikkö, joka organisoi toiminnan jakamalla muun muassa kuvauskohteet. Tehtävät soveltuvat hyvin esimerkiksi digitaalisen viestinnän, sosiaalisen median tai kuvajournalismin opiskelijoille.

Festivaalin pressitiimi auttaa festivaalille akkreditoituneiden toimittajien työtä. He järjestelevät muun muassa artistihaastatteluja, etsivät toimittajille tietoja ja järjestävät lehdistötilaisuuksia. Tehtävät sopivat hyvin journalisteille, tiedottajille tai alojen opiskelijoille.

Työt ajoittuvat koko festivaalin ajalle 12.-20.7., mutta pääpaino on luonnollisesti Kirjurinluodon pääkonserttipäivissä 18.-20.7.

Ravintola

Festivaalin ravintolatoiminnan parissa työskentelevät toimitsijat vastaavat moninaisista tehtävistä kuten myynnistä, blokkaamisesta sekä myyntiartikkeleiden esillepanosta. Työtehtäviä yhdistää palveluhenkisyys, oma-aloitteisuus sekä kyky toimia hektisessä toimintaympäristössä. Aiemmasta ravintola-alan työstä sekä anniskelu- ja hygieniapassista on hyötyä, mutta eivät ole välttämättömiä. Työtehtävät ajoittuvat koko festivaaliajalle 12.-20.7. ja työnjohdosta vastaa festivaalin vastuullinen anniskelija.

Toimisto

Pori Jazzin toimistolla työskentelevät toimitsijat vastaavat toimiston vilkkaasta puhelin- ja sähköpostiliikenteestä, erilaisista toimistorutiineista ja tapahtuma-aikaisten käytännön asioiden edistämisestä sekä asiakkaiden ja henkilökunnan yleisestä ohjeistamisesta. Tarkemmat työnkuvat ja työtehtävät määrittelee festivaalin toimistopäällikkö. Työvuorot ajoitetaan koko festivaalin kestolle 12.-20.7.

VIP-host

Pori Jazzin VIP-hostit vastaavat tapahtumaan saapuvien VIP-asiakkaiden vastaanotosta, yleisestä ohjeistuksesta sekä asiakaspalvelusta. Pori Jazzin VIP-host -toimitsijat työskentelevät Kirjurinluodon konserttipuistossa pääkonserttipäivinä 18.-20.7. sekä tarvittaessa sunnuntaina 21.7. VIP-alueen purku- ja siivoustehtävissä. Tarkemmat työnkuvat ja työtehtävät määrittelee festivaalin myyntijohtaja.

Yleisö- ja akkreditointipalvelut

Yleisöpalvelut (lipunmyynti ja info) keskittyvät Jazzpuistoon, Kauppakeskus Puuvillaan sekä Kirjurinluodon konserttipuistoon. Akkreditointipalvelut puolestaan sijaitsevat Kauppakeskus Puuvillassa.

Lipunmyyjät työskentelevät suorassa asiakaspalvelukontaktissa festivaalikävijöiden kanssa. Mutkattoman lipunoston ja palvelutilanteen sujuvuuden varmistamiseksi toimitsijoilta odotetaan rauhallista ja tarkkaa otetta hetkittäin kiireellisissäkin työtilanteissa. Lipunmyynnin rinnalla toimitsijat vastaavat osin festivaalirannekkeiden vaihdosta sekä tapahtumavieraiden akkreditoinnista. Lipunmyyntipisteet palvelevat asiakkaita 12.-20.7.

Check-in palvelee tapahtuman toimitsijoita sekä henkilökuntaa akkreditointiasioissa. Check in -toimitsijat vastaavat tapahtumassa työskenteleville henkilöille jaettavista tuotepaketeista sekä työntekijöiden ja alihankkijoiden  kulkuluvista. Check-in -piste on avoinna koko tapahtuman ajan 12.-20.7.

Infopisteissä työskentelevät toimitsijat ovat olennainen osa festivaalin asiakaspalvelua. Infopisteiden toimitsijat tarjoavat festivaalikävijöille heidän tarvitsemaansa tietoa ja edustavat tapahtumaa kaikissa kohtaamisissa. Infotehtävien sujuva hoitaminen edellyttää tapahtuman ja sen palvelujen saavutettavuuden tuntemista, sujuvasanaisuutta, palveluhenkisyyttä sekä ongelmanratkaisukykyä ja -halua. Pori Jazz -infopisteet palvelevat läpi tapahtuman 12.-20.7.

Ympäristöryhmä

Ympäristöryhmä huolehtii ja viestii yleisölle festivaalin yleiseen siisteyteen ja kierrätykseen liittyvistä asioista. Työ sisältää varsinaisen siivoustyön organisoinnin lisäksi myös mm. jäteastioiden kuljetusta festivaalialueella oikeisiin paikkoihin ja täysien astioiden/säkkien vaihtoa tyhjiin. Ympäristöryhmän jäsenen työtehtäviin saattaa joissain hätätapauksissa kuulua myös varsinaisia siivoustehtäviä, vaikka siivoustöistä pääsääntöisesti huolehtiikin jätehuollon toimittaja L&T sekä festivaalipäivien välillä aluesiivousta hoitavat urheiluseurat ja järjestöt. Työtä tehdään sekä Jazzpuistossa että Kirjurinluodolla koko festivaalin ajan 11.-21.7.